Bộ tài liệu về Ung thư vú di căn: Cẩm nang dành cho người vừa được chẩn đoán mắc bệnh

2016, 1st Edition, Vietnamese
By: 
Nicole Baxter, MA (Phiên bản tiếng Anh); MTM LingaSoft ((Biên dịch)
Reviewed By: 
Kathy Miller;  
MD;  
Marie Lavigne;  
LCSW;  
OSW-C;  
Danny R. Welch;  
PhD;  
David Euhus

Bộ tài liệu về Ung thư vú di căn: Cẩm nang dành cho người vừa được chẩn đoán mắc bệnh trình bày những thông tin và sự hỗ trợ quý vị cần để quyết định sáng suốt về phương pháp điều trị và để giữ vững tinh thần cũng như cảm xúc trong những tháng đầu sau khi được chẩn đoán bị ung thư di căn. Dù đây là lần đầu quý vị được chẩn đoán bị ung thư vú hay quý vị từng bị ung thư vú trước đây, cẩm nang này sẽ cho quý vị biết tận tường bệnh ung thư vú di căn ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của quý vị như thế nào và quý vị có thể đáp ứng với những thay đổi này ra sao.

Được thực hiện với sự hợp tác của các tổ chức Living Beyond Breast Cancer (Sống vượt qua bệnh ung thư vú) và Metastatic Breast Cancer Network (Hệ thống Ung thư vú di căn), Bộ tài liệu về Ung thư vú di căn: Cẩm nang dành cho người vừa được chẩn đoán mắc bệnh giải thích về bệnh ung thư vú giai đoạn IV, những phương pháp điều trị hiện có và sắp có trong tương lai cùng các phản ứng phụ của những phương pháp này, các nghiên cứu lâm sàng và những phương pháp trị liệu bổ túc để giúp giảm căng thẳng tinh thầnbồn chồn, lo âu. Quý vị hãy cố gắng nói lên thật rõ với các nhà chăm sóc sức khỏe cho quý vị và những người quý vị gần gũi nhất những điều quý vị lo lắng. Hiểu rõ chứng bệnh đã được chẩn đoán để quý vị có thể tích cực góp phần trong việc điều trị của mình.

Cẩm nang này cũng trình bày kinh nghiệm của nhiều phụ nữ ở mọi lớp tuổi, mọi thành phần sắc tộc cũng như mọi lối sống hiện đang sống với bệnh ung thư vú di căn.

 

The Metastaticinfo-icon Breast Cancer Series: Guide for the Newly Diagnosed will give you the information and support you need to make informed decisions about your treatment and to manage your emotions during the first few months after a metastatic diagnosisinfo-icon. Whether this is your first breast cancer diagnosis or you’ve had breast cancer before, this guide offers a deeper look at how metastatic breast cancer affects your daily life and how you can adapt to the changes it brings.

Jointly created by Living Beyond Breast Cancer and Metastatic Breast Cancer Network, Metastatic Breast Cancer Series: Guide for the Newly Diagnosed explains stage IV breast cancerinfo-icon, existing and upcoming treatment options and their side effects, clinicalinfo-icon trials, and complementary therapies to relieve stressinfo-icon and anxietyinfo-icon. Learn how to talk effectively about your concerns with your healthcare providers and with the people closest to you. Understand your diagnosis to play an active role in your treatment.

The guide includes the experiences of women living with metastatic breast cancer of all ages, ethnicities and lifestyles. 

Translated editions of the guide are supported by a grant from